Oktatás és Tanterv

Az English Garden célja, hogy gondoskodó és kreatív környezetet biztosítson a gyermekek számára, amely támogatja a gyermekek kíváncsiságát és ösztönzi a tanulási vágyukat, elősegítve képességeik kibontakoztatását. Célunk, hogy minden gyermek élményekben gazdag, vidám és érdekességekkel teli időt töltsön velünk.

Célunk, hogy támogassuk és kibontakoztassuk a gyermekekben rejlő képességeket, ezzel szilárd alapot biztosítsunk a sikeres jövőbeli életükhöz. A tantervünk azon a meggyőződésen alapul, hogy a gyemrekek első kézből szerzett tapasztalatokon keresztül tudják az új ismereteket leginkább elsajátítani – tehát aktív részesei a tanulási folyamatnak, cselekednek, nem csak hallgatnak vagy utasítva vannak. Tantervünk a Brit Nemzeti Tanterv által megfogalmazott iránymutatásokat követi.

Öt éves korig a gyermekek számára az Early Years Foundation Stage-re támaszkodva határozzuk meg a fejlesztési célokat és törekvéseket. Az 5 éves kor feletti korosztály számára a Brit Nemzeti Tanterv Key Stage One szintjére alapozunk, támaszkodunk. Ezek a tantervi irányelvek hét fejlesztési és tanulási területet ölelnek fel, melyek a következők:

  • Személyes, szociális és érzelmi fejlődés, fejlesztés
  • Kommunikáció és nyelv
  • Fizikai fejlődés
  • Írás és olvasás képessége
  • Matematika
  • Környező világ megismerése
  • Vizuális nevelés, művészetek

 

Ezen tanulási és fejlesztési területek iránymutatásai kiegészülnek a tantervünkben és a mindennapjainkban a Brit Nemzeti Tanterv oktátási eszközeivel, tanulási segédanyagaival. Úgy mint: Jolly Englsih, Phonics, Grammar and Music; az Oxford Reading Tree Scheme; Cambridge English and Maths. Ezen érdekes és sokszínű tanulási/tanítási segédagyagok biztos oktatási alapot adnak a gyemrekek tanításához, fejeleszétséhez, tanulási folyamataik megalapozásához. Célunk támogatni a gyermekek első lépéseit a sokoldalú, tájékozott és érdeklődő személyekké válás útján. Az óvodás gyermekek számára magyar nyelv és kultúra megismerésére is lehetőséget biztosítunk.

A bölcsődébe járó gyermekek számára lehetőség van félnap (12:30-ig), gondozási nap (15:30-ig) vagy teljes nap (17:30-ig) ellátás igénybevételére. Az óvodába járó gyermekek számára, annak érdekében, hogy az erős akadémiai tantervünk megvalósulhasson tanítási nap (15.30-ig) vagy teljes nap (17.30-ig) ellátási szolgáltatásaink igénybevételére van lehetőség.

Azon gyermekek akik tanulmányaikat nemzetközi iskolában folytatják, az angol okatási rendszer szerinti harmadik évfolyamba lesz lehetőségük továbblépni, míg akik a magyar iskolarendszerbe lépnek be, az első osztályban folytathatják tanulmányaikat.

Fedezz fel többet